ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 29.5.2012
30.5.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti... Galatským 6, 1

Kráľovstvo Kristovo je kráľovstvo viery, ktoré každodenne pôsobí svojím dielom, borí sa s hriechom a bojuje proti smrti, kým to Kráľovstvo nedosiahne dokonalosť. Aj keby sa niekto dopustil nejakého poklesku, čo sa zavše stáva, aj tak je Kristus prítomný, rozhoduje svojím Duchom a premáha hriech, dvíha skleslého a hovorí: Vstaň, brat, nech ťa nepremôže nijaká núdza, vždy znova sa obnovujúca, tak silne prenikajúca.

Bez pokleskov to nebýva; len hlaď, aby si úplne neklesol. Tu platí padanie a vstávanie, pretože žijeme na zemi. Útecha je však iba pre tých, ktorí zhrešili zo slabosti a nie so zlým úmyslom, úmyselne.

Zdroj: http://evanjelik.sk/node/7246

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok