ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 8.6.2012
9.6.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

A toto je Jeho prikázanie, aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal. 1. Jánov 3, 23

Verím v Ježiša Krista. Môjho Pána, ktorý za mňa trpel, zomrel, vstal z mŕtvych...

Jemu má ustúpiť Mojžiš, cisár a Boží zákon, a má cúvnuť všetko, čo sa chce so mnou rozprávať o hriechu, práve alebo bezpráví a všetkom, čo smiem konať.

Nuž, ak sa chce človek ubrániť a obstáť proti úkladom a pokušeniam diabla, minulých aj prítomných hriechov, nech od seba prísne odlišuje Mojžiša a Krista, skutky a vieru, svedomie a vonkajší život, aby v taký čas, keď zákon odo mňa požaduje a moje srdce desí, som dal milému zákonu dovolenku, a keď to nejde, pokojne namietal a riekol: Rád budem konať dobré skutky a ich podporovať, tam, kde je na to čas, keď sa pohybujeme v medziľudských vzťahoch; ale tu, kde sa mi svedomie ocitá pred Bohom, nechcem o nich nič vedieť, tu som bez nich a nevravím nič o mojich skutkoch a nedostatkoch; nepočúvam ani Mojžiša, ani farizejov, ale jedine Kristus má rozhodovať a byť všetko.

Chcem podobne ako Mária sedieť pri Jeho nohách a počúvať Jeho slovo; vonku nech zostáva Marta, v kuchyni si robí poriadok a plní povinnosti domácej, a tak si uspokojí svedomie.

Zdroj: http://evanjelik.sk/node/7276

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok