ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zborník z Teologickej konferencie 2011
12.6.2012 - www.ecav.sk

Bratia a sestry, práve vyšiel zborník z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku a Združenia evanjelických duchovných ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v Piešťanoch v októbri 2011 na témy MISIA a CHARIZMATICKÉ HNUTIA.

Zborníky budeme distribuovať do každého cirkevného zboru ECAV na Slovensku a do našich cirkevných škôl. Dostanú ho aj všetci farári, kapláni, diakoni, ako aj duchovní na dôchodku.

Kto má záujem o zaslanie väčšieho počtu kusov, ako je uvedené vyššie, prosíme, napíšte nám na adresu media@ecav.sk. Budeme radi, keď za objednané publikácie (2,50 €/ks) pošlete milodar na účet GBÚ ECAV na Slovensku č. 0000443012/0200, VS 379072, ktorý je určený na podporu organizovania teologických konferencií.

O obsahu zborníka sa viac dozviete v Slove na úvod zborníka od generálneho biskupa Miloša Klátika. Edita Škodová


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok