ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Na Liptove sa zišli kresťanské manželské páry profesionálov
13.6.2012 - www.ecav.sk

V krásnom prostredí Liptova na Akadémii Ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa v posledný májový víkend konalo stretnutie kresťanských manželských rodín profesionálov.

Pod vedením staršieho kaplána npor. Mgr. Viktora Saba sa stretlo spoločenstvo rodín pod názvom „Láska nikdy neprestane“ (1Kor 13, 8). Stretnutie sa začalo vo vojenskej kaplnke biblickým zamyslením por. Mgr. Jána Magyara. Potom si prítomní vypočuli prednášku pplk. PaedDr. ThDr. Stanislava Šverhu, PhD., o manželskej jednote v nejednotnej spoločnosti. Piatkový večer bol ukončený večerou a tvorivou diskusiou na spomínanú tému.

Sobotný deň sa začal ranným biblickým zamyslením vo vojenskej kaplnke, ktoré viedol pplk. v. v. Ing. Mgr. Jaroslav Balocký. Predsedníčka Občianskeho združenia Obrúčka Mgr. Janka Straková, PhD. predstavila zaujímavú prednášku doplnenú s videoprezentáciou na tému „Základné negatíva v manželskej komunikácii.“

Počas prednášok sa deti stretli na detskej besiedke a zapojili sa do športových aktivít. Športové aktivity pre nich pripravila Janka Plachtinská. Poslucháči neváhali otvorene diskutovať o svojich predstavách a skúsenostiach zo svojho manželstva. Príjemnou, takmer rodinnou atmosférou sa nieslo celé podujatie, kde mnohí našli povzbudenie, ale upokojenie a úľavu od každodenných starostí a povzbudenie vo viere, no aj vo vzťahu človeka k pánu Boha. Pozitívum stretnutia vyvrcholilo aj tým, že sa chceme stretnúť aj nabudúce. Viktor Sabo


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok