ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 21.6.2012
22.6.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. 1. Mojžišova 32, 27 c

Tento Jákobov príklad nás učí, že viera necúva, lež vytrvá, aj keby hneď pociťovala Boží hnev, nielen smrť a hriech. To je sila a moc Ducha. Ani my nesmieme hneď pri prvej skúške strácať odvahu a všetku nádej, ale musíme vytrvať, modliť sa, hľadať a klopať, aj keby sa to zdalo už stratené.

Nestrácaj nádej, ale nasleduj Ho vždy zo všetkých síl, ako urobila žena Kanaánka, pred ktorou sa Kristus natrvalo neschoval. A keby sa v komôrke domu aj načas nechtiac ukryl, nepovoľ, ale vytrvalo Ho nasleduj; keby nepočúval, klop na dvere komôrky a pusť sa do kriku.

Lebo najvyššou obeťou je, ak s modlitbou neprestaneme, ale vytrváme a hľadáme, až kým Ho nepremôžeme a vedno nezvíťazíme.

Zdroj:  http://evanjelik.sk/node/7320

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok