ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Cyril a Metod. Scénické oratório zo slovanských dejín
26.6.2012 - www.ecav.sk

Pozývame vás na nevšedné predstavenie − rockové oratórium Cyril a Metod, ktoré bude uvedené 30. júna 2012 od 20.30 do 22.30 hod. na hlavnom pódiu na Námestí republiky v Lučenci v rámci III. evanjelických cirkevných dní.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Účinkujú: Katarína Štúrová-Juhásová, Terézia Kružliaková-Babjaková, Sisa Lelkeš-Sklovská, Dušan Jarjabek, Otokar Klein, Bruno Oravec, orchester Toccata Art, spevácky zbor Technik a spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka
Texty na videoprojekcii: Štefan Bučko
Zbormajstri: Iveta Viskupová, Tomáš Rojček
Dirigent: Rastislav Štúr

Autorom libreta a textu na námet prvej slovanskej básne Proglas od Konštantína Filozofa je známy slovenský básnik Daniel Hevier; hudbu zložil skladateľ Ľubomír Horňák. Režisérom javiskovej podoby oratória bol Martin Kákoš, choreografie naštudoval Jaroslav Moravčík a kostýmy navrhla Ľubica Jarjabková.

Dielo malo premiéru 2. júla 2009 v Dome umenia v Piešťanoch a reprízy 4. a 5. júla 2009 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí a na hrade Devín. 31. augusta 2009 bolo uvedené v predvečer Dňa Ústavy SR na Bratislavskom hrade (z tohto predstavenia sú aj fotografie Ctibora Bachratého v prílohe). Dve árie z oratória v podaní Dušana Jariabka odzneli na podujatí Podunajská vlna mieru v Evanjelickom kostole v Komárne v marci 2011.

Scénické oratório Cyril a Metod je ojedinelým dielom svojho druhu. Filozofický odkaz diela skrytý v texte a samotnom librete interpretujú sólisti opernej a rockovej scény za hudobného sprievodu symfonického orchestra, rockovej kapely a speváckeho zboru. Spojenie symfonickej a rockovej hudby, operného spevu a rocku charakterizuje spojenie dvoch svetov – kresťanského a pohanského – a robí dielo príťažlivým doslova pre všetky vekové kategórie divákov.

Jednotlivé obrazy uvádzajú diváka do doby pôsobenia vierozvestov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy. V diele sa objavujú chronologické pasáže zo života oboch vierozvestov, podfarbené projekciou dokrútok. V nich nejde o podanie chronológie, ale skôr o vystihnutie ducha a zmyslu byzantskej misie; je to vlastne esej na tému odkazu Konštantína – Cyrila a Metoda.

Oratórium uvádzame na III. ECD aj v rámci príprav na oslavy 1150. výročia príchodu bratov Konštantína - Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy, ktoré sa budú konať v roku 2013.

„Mojím cieľom je vytvorenie slovenskej trilógie, jedna z tých postáv bol Matúš Čák Trenčiansky, ďalšími postavami sú práve Cyril a Metod. Tým, že som študoval teológiu, zaujala ma táto téma. Moje poďakovanie patrí prof. Kučerovi, ktorý je odborníkom na túto oblasť." Ľubomír Horňák, autor hudby Foto: Ctibor Bachratý. Edita Škodová,

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok