ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 1.7.2012
2.7.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

... a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Matúš 16, 18

Potomkovia naši, modlite sa usilovne a skúmajte Božie slovo, udržujte aj slabučký plamienok Boží, buďte ostaražití a pripravení, ako tí, ktorí celé hodiny  musia plniť strážnu službu, aby vám diabol sklo a okno nerozbil, dvere a strechu nevyrazil, svetlo nezhasil. Lebo on nezomiera pred súdnym dňom; ja i ty musíme zomrieť a keď budeme mŕtvi, diabol zostane tým, ktorým bol v každom čase, a neopustí od svojho boja. Bože, pomôž nám.

- Lebo my nie sme veru tí, ktorí môžu cirkev zachrániť, neboli to ani ani naši predkovia, nebudú to ani naši potomkovia, ale Ten, ktorý bol, je a bude, ktorý sa osvedčuje: Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta, Ježiš Kristus včera i dnes, ktorý bol a bude. Áno, takto sa volá tento Muž, a tak sa nevolá nijaký iný muž a ani sa nebude volať.

Viac: http://evanjelik.sk/node/7344

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok