ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Z III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci
7.7.2012 - www.ecav.sk

Slávnostné služby Božie 1. júla 2012 v Ev. a. v. kostole v Lučenci a ďalších cirkevných zboroch Novohradského seniorátu ukončili III. evanjelické cirkevné dni, venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi doma i v zahraničí. Na nedeľných službách Božích kázali predstavitelia partnerských evanjelických cirkví zo zahraničia, ktorí sa v piatok a sobotu v Lučenci zúčastnili aj na početných duchovno-kultúrnych aktivitách.

Celocirkevné evanjelické cirkevné dni zorganizovala Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a mestom Lučenec.

Na lučeneckom Námestí republiky v piatok večer – po uvítacom programe Novohradského seniorátu a otváracích službách Božích, na ktorých kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda – vystúpili slovenskí evanjelici žijúci v zahraničí: zo srbskej Vojvodiny, z Rumunska, Maďarska, Chorvátska, Česka, ale i z USA a iných krajín. Za miesto konania tohtoročných cirkevných dní bol zvolený práve Novohrad, pretože z tohto regiónu sa v minulosti vysťahovalo do zahraničia najviac Slovákov.

Ani nezvyčajné horúčavy neodradili okolo tritisíc evanjelikov z celého Slovenska i zo zahraničia, ktorí sa zhromaždilo v sobotu dopoludnia na Námestí republiky na hlavných službách Božích; v priamom prenose ich odvysielala RTVS – Slovenská televízia, kde ich sledovalo do 15-tisíc divákov. Zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. V rámci služieb Božích bola udelená tohtoročná Cena Leonarda Stöckela. S pozdravom od prezidenta SR Ivana Gašparoviča vystúpil vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič. Oznámenie o ofere určenej na podporu práce ECAV na Slovensku v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí prečítal riaditeľ GBÚ Dušan Vagaský.

Po hlavných službách Božích sa až do noci konali rôznorodé programy pripravené v spolupráci s viacerými inštitúciami v meste: biblické hodiny, vernisáže výstav, prezentácie kníh, diskusné fóra, tržnica duchovných možností, ako aj vystúpenia, cirkevných spevokolov, dychových hudieb či žiakov evanjelických škôl. Pôsobivá bola napríklad akadénia zahraničných Slovákov v piatok večer, ktorú moderovali D. Veselá a D. Vagaský, alebo scénické pásmo „Katechysmus D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“, ktoré pri príležitosti 400. výročia jeho vydania napísal Miloš Kovačka a pod vedením Ivana Giača ho naštudovali ochotníci z cirkevných zborov v Príbovciach a Martine; spieval detský spevokol Nezábudky z Necpál. Zaujímavý program bol pripravený aj pre deti a v letnom amfiteátri v mestskom parku sa prezentovali mládežnícke kapely.

V sobotu večer početné publikum búrlivým potleskom ocenilo uvedenie oratória Cyril a Metod. Spievali Sisa Sklovská, Terézia Babjaková, Katarína Štúrová, Dušan Jarjabek, Otokar Klein, Bruno Oravec, spevokoly Technik a Laudate; orchester Toccata Art drigoval Rastislav Štúr. Libreto na motívy staroslovienskeho Proglasu napísal Daniel Hevier, hudbu zložil Ľubomír Horňák. Predstavenie sa uskutočnilo aj vďaka podpore Ministerstva kultúry SR, ktoré na III. ECD zastupoval predseda Cirkevného odboru MK SR JUDr. Ján Juran.

III. evanjelické cirkevné dni prispeli k duchovnému zblíženiu evanjelikov zo Slovenska a našich rodákov žijúcich v zahraničí. Predchádzala im III. medzinárodná konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí konaná vo Veľkom Krtíši 27. – 29. 6., kde bolo prítomných 76 účastníkov z 11 krajín Európy i zo zámoria, ktorí sa navzájom oboznámili so situáciou slovenských evanjelikov v rôznych regiónoch sveta.

Foto na titulke z hlavných služieb Božích v sobotu 30. 6.: Roland Vass, Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok