ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
ADAM HLOVÍK. Život a dielo (Ing. Vladimír Švač, PhD.)
27.7.2012 - www.ecav.sk

Nedávno vyšla kniha o málo známom národnom buditeľovi Adamovi Hlovíkovi, evanjelickom farárovi a seniorovi Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, zberateľovi piesní, jazykovedcovi a národnom buditeľovi.

Adam Hlovík sa významne zaslúžil o národné a duchovné pozdvihnutie východoslovenského ľudu v prvej polovici 19. storočia.

Knihu napísal Ing. Vladimír Švač, PhD. (1976), ktorý bol v rokoch 2000 – 2012 zborovým dozorcom CZ ECAV v Giraltovciach, kde Adam Hlovík pôsobil ako evanjelický farár 20 rokov. Recenziami ju doplnili doc. Eva Tkáčiková, CSc., a Mgr. Miriam Viršinská, PhD. Publikácia vyšla vo Vydavateľstve Michala Vaška v roku 2012 s podporou ECAV na Slovensku.

Adam Hlovík sa narodil v Párnici na Orave v roku 1793. Po štúdiách v Banskej Bystrici, Debrecíne a Prešove začal pôsobiť v obci Šváb-Olászi (dnešná obec Olosig v Rumunsku). Po príchode na severovýchod Uhorska (dnešné územie východného Slovenska) v roku 1826 pôsobil až do roku 1831 v Kladzanoch a potom až do svojej smrti v roku 1851 v Giraltovciach.

Jeho najvýznamnejšie diela sú: zbierka piesní pre Kollárove Národné spievanky (1831 − 1834), dokument pre vidiecke a meštianske školy „Porádek školských důležitostí“ (1837), päť duchovných piesní uverejnených v evanjelickom „Zpěvníku“ z roku 1842, prozaické dielo „Cesta na Oblík“ vydané v prvom čísle Slovenských národných novín v prílohe Orol tatranský (1844). Edita Škodová

obr

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok