ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 26.7.2012
29.7.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. – A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On nikoho neuprednostňuje. Efezským 6, 5 a 9

Ak máš dar od Boha, že si silnejší, známejší, čestnejší, vzdelanejší ako iní, nezabudni, že ti prikázal iným pomáhať. Ak tak nerobíš, vedz, že úbohý pastierik, ktorý v porovnaní s tebou nie je ničím, pred Bohom a anjelmi je omnoho väčší a do výšav k nebu bude vyzdvihnutý; ty však so svojou krásou, veľkosťou, cnosťou a ozdobami budeš uvrhnutý do pekiel.

Pred Bohom sme všetci rovní, takže slúžka má chválu ako najnádhernejšia cisárovná a kráľovná, ak vyznáva: Verím v toho istého Boha, som v Jeho meno pokrstená a vzývam svojho Krista Pána. Pred Bohom mi postačuje, keď verím a som pokorná a so svojím stavom spokojná.

Naproti tomu, i keď ľudia sú pred Bohom rovní a v ničom sa neodlišujú, majúc jedného Pána, jednu vieru, jeden Krst, vyznieva to zle a nemá nijakú cenu, akže paholok za pluhom alebo slúžka v domácnosti predstúpila a riekla pánovi, alebo panej: Som pred Bohom taká čestná a dobrá ako ty, preto ťa nebudem poslúchať ani ti nebudem podriadená. Teraz je, žiaľ, úplne obvyklé a nadobúda prevahu, že nižšie stavy sa chcú dostať k moci.

To nenáleží nijakému kresťanovi, naopak, je to proti pravidlu a učeniu Kristovmu, lebo aj keď vyšší stav má príkaz, aby sa nepostavil proti nepatrným v pýche a vzdore, tým viac Boh nepatrným a podriadeným vzdor zakazuje.

Viac: http://evanjelik.sk/node/7447

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok