ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Sláva šľachetným 1888 - pozvánka
1.8.2012 - http://www.ecavlos.hostujem.sk

Po úspechu podujatia Sláva šľachetným 2012 (Jur Janoška, Robert W. Seton-Watson, BjŘrnstjerne BjŘrnson) pripravuje Spolok Martina Rázusa so spoluorganizátormi (mesto Liptovský Mikuláš, Historický ústav SAV, CZ ECAV Liptovský Mikuláš, vydavateľstvo Tranoscius, Múzeum Janka Kráľa, Miestny odbor Matice slovenskej Liptovský Mikuláš) na dni 21. – 23. septembra 2012 v Liptovskom Mikuláši podujatie Sláva šľachetným II – 1888, ktoré bude venované štyrom významným dejateľom na poli cirkevnom, národnom, kultúrnom aj politickom, dobrým priateľom a spolupracovníkom, rovesníkom, narodeným v roku 1888: Pavlovi Neckárovi (*24. januára v Skalici), Ľudovítovi Šenšelovi (*13. apríla v Očovej), Samuelovi Štefanovi Osuskému (*7. júna v Brezovej, od 1928 Brezová pod Bradlom a Martinovi Rázusovi (*18. októbra vo Vrbici, od 1923 súčasť Liptovského Mikuláša).

V mestskom úrade bude v dňoch 21.a 22.9. vedecká konferencia, v piatok 21.9. večer o 18. hodine v Dome kultúry hudobno-slovná kompozícia Šľachetný štvorlístok v podaní členov Matičnej divadelnej ochotníckej scény Lipt. Mikuláš a folklórnych súborov Váh, Očovan, Seniorklub Skaličan, Brezovan. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 23.9. v Evanjelickom kostole spomienkovými službami Božími za účasti duchovných z rodísk našich štyroch šľachetných. Program postupne precizujeme na stránke www.razus.sk.

Vedecká konferencia bude prihliadať najmä na verejnú a politickú prácu štyroch šľachetných. Rozdelená je do dvoch základných častí. V prvej sa príspevky zamerajú na vzťah evanjelickej cirkvi a štátu v nedemokratických režimoch, ktoré vládli na Slovensku v 20. storočí (obdobie vojnovej Slovenskej republiky a po Februári 1948) a pohľad na dôležité problémy v tomto vzťahu v období medzivojnovej Československej republiky sa priblíži prostredníctvom špecifického historického prameňa – dobovej karikatúry. Druhú tematickú časť konferencie tvoria konkrétne príklady predstaviteľov slovenského verejného, spoločenského, cirkevného a politického života, u ktorých sa tieto oblasti pôsobenia prelínali. Prvou modelovou postavou je Pavel Neckár, ktorého príklad je vlastne úvodom k ostatným osobnostiam Martinovi Rázusovi, Ľudovítovi Šenšelovi a Samuelovi Štefanovi Osuskému. Sprievodný program podujatia bude tvoriť výstavka karikatúr a dokumentárny film. Prednášať budú renomovaní pracovníci z Historického ústavu SAV (Mgr. Jaroslava Roguľová, PhD., Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.,Mgr. Matej Hanula, PhD., Adam Hudek, PhD.), Ústavu politických vied SAV (Mgr. Milena Sokolová, PhD.), Filozofickej fakulty UK (PhDr. Peter Zelenák, CSc., Ing. Ján Valter, PhD.), a ďalší odborníci: Prof. ThDr. Igor Kišš, Doc. PaedDr. Miloš Kovačka, PhD., Doc. ThDr. Gažík, ThDr. Matej Oráč, Mgr. Michal Zajden. Pre podrobnosti opäť odporúčame www.razus.sk.

Konferenčný poplatok je vo výške 7 €, pre členov Spolku Martina Rázusa 5 €. Cena monografie Sláva šľachetným II – 1888 – pre účastníkov konferencie bude 7 €, pre ostatných záujemcov 10 €. Pozvánku a s prihláškou budeme expedovať začiatkom augusta. Avšak Záväzná prihláška je už teraz uverejnená na www.razus.sk.

Kompletne vyplnenú prihlášku pošlite na e-mailovú adresu: jan@juras.sk alebo poštou na adresu Ján Juráš, P. O. Box 76, 830 07 Bratislava 37.

Prihláška bude akceptovaná po uhradení konferenčného poplatku na účet Spolku Martina Rázusa v Tatra banke, a. s., číslo účtu: 2621714777/1100, variabilný symbol 2012, s uvedením mena prihlasovanej osoby.

Podujatie podporili: Ministerstvo kultúry SR, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Liptovský Mikuláš, Neografia, a.s.

Mediálni partneri: Evanjelický posol spod Tatier, MY Liptovské noviny, TV Liptov.

obr

http://www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok