ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Letokruh Martina Rázusa 2012 - 2013
3.8.2012 - www.razus.sk

Pri príležitosti 75. výročia smrti a 125. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa, dramatika, básnika, publicistu, evanjelického kňaza, politika organizuje Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš 2. ročník cyklu duchovných, kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít v časovom rozpätí od 8. augusta 2012 (75. výročie smrti v Brezne) do 18. októbra 2013 (125. výročie narodenia v Liptovskom Mikuláši – Vrbici) pod názvom

Letokruh Martina Rázusa.
 
Organizátori pozývajú do spolupráce mestá a obce, cirkevné zbory  – pôsobiská Martina Rázusa, ako aj ďalšie organizácie.
 
Motto:
 
A jednak – rok len pôjde za rokom,
dozrie to, čo má dozrieť na svete.
Rodáci, niekdy azda spomniete,
Či bol som zlý?! I – akým prorokom!!
(Martin Rázus: Verš bez poézie)
 
Cieľom podujatia je propagácia stále aktuálneho dedičstva duchovnej, umeleckej i politickej práce Martina Rázusa, preniknutej demokratickým, humanistickým a etickým posolstvom a úporným zápasom o presadenie poznanej pravdy.
 
Vyhlasovatelia Letokruhu Martina Rázusa – a Spolok Martina Rázusa a Mesto Liptovský Mikuláš zostavujú plán aktivít v jednotlivých miestach jeho pôsobenia proti smeru jeho životnej púte:

Viac: http://www.razus.sk


obr

www.razus.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok