ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 5.8.2012
6.8.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Žalm 82, 1
 
Kazateľ, prostredníctvom ktorého Boh šľahá bohov, má stáť v cirkevnom zbore. Má stáť, byť pevný a istý, úprimne a čestne s ním riešiť problémy, otvorene pred Bohom i pred ľuďmi.
 
Teraz je však veľa biskupov a kazateľov v úrade kazateľov. Nestoja však pevne a neslúžia Bohu verne, lež povaľujú sa, alebo stvárajú iné pestvá. Sú to falošní, neužitoční kazatelia, ktorí kniežatám a pánom nevytknú ich neresti.
 
Niektorí preto, lebo to vonkoncom nepostrehnú. Povaľujú sa a podriemujú vo svojom úrade, nerobiac nič, čo náleží k ich úradu, okrem toho, že ako ošípané zaberajú priestor, kde by ináč dobrí kazatelia mohli pôsobiť.
 
Iní sa pretvarujú a líškajú zlým bohom a povzbudzujú ich v samopaši. Iní sa boja o svoju kožu, ľakajú sa, že by mohli prísť o stratu tela a majetku. Tí všetci nestoja vo svojej službe a sú Kristovi neverní.   
 
(Po bohmi treba rozumieť predstavených v spoločnosti, teda vrchnosť, ktorá má konať v mene Božieho práva a spravodlivosti na zemi.)

Viac: http://evanjelik.sk/node/7472

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok