ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Voľby dozorcu Východného dištriktu ECAV
10.8.2012 - www.vychodnydistrikt.sk

Voľby dozorcu VD ECAV na Slovensku na základe uznesenia Dištriktuálneho presbyterstva VD ECAV sa budú konať v nedeľu 5. a 12. augusta 2012. Sčítacia komisia zasadne 24. augusta 2012. V ten istý deň zasadne aj dištriktuálne presbyterstvo, aby vyhlásilo výsledky volieb.

Kandidačná porada sa konala dňa 10. júla 2012 v zasadačke Biskupského úradu VD v Prešove, kde sa stretli predsedníctva seniorátov Východného dištriktu ECAV na Slovensku, aby pripravili kandidátku na voľbu dozorcu Východného dištriktu.

Kandidačnej porade bol predložený návrh s jediným kandidátom: Ing. Jánom Brozmanom, doterajším dištriktuálnym dozorcom VD. Keďže kandidát splnil všetky podmienky kandidovania a neboli voči nemu vznesené žiadne námietky, predsedníctvo kandidačnej porady konštatovalo, že Ing. Ján Brozman je jediným kandidátom na voľbu dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku.


www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok