ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 13.8.2012
14.8.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

A mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy. A ešte viac ich uverilo pre Jeho reč. Ján 4, 39a a 41
 

Ó, kiež dá Boh, aby výklady moje a všetkých učiteľov zanikli  a každý kresťan mal pred sebou iba číre Písmo a čisté Božie slovo. Vidíš z mojej veľavravnosti, ako nesmierne neporovnateľné sú Božie slová oproti všetkým ľudským slovám, ako skutočne nijaký človek nedokáže ani len jediné Božie slovo dokonale pochopiť a vysvetliť ani všetkými svojimi slovami. Ide o slovo nekonečné, chce byť uchopené a skúmané v pokore ducha, ako hovorí Žalm 85: Chcem počúvať, čo Hospodin hovorí...
 
To nepochopí nikto, iba pokorný a pozorný duch. Kto by chcel pokračovať bez štúdia a výkladu, tomu by boli študijné výsledky moje  a všetkých ľudí nanič, ba na prekážku. Preto do práce, do práce , milý kresťan; pokladaj moje a všetkých učiteľov poznámky ako lešenie pre nás k pravej stavbe, aby sme číre, čisté Božie slovo uchopili, vychutnali a pri ňom zotrvali; lebo Boh prebýva jedine na Sione! Amen.

Viac: http://evanjelik.sk/node/7495

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok