ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
SEMFEST 2012 − „Na ceste“
18.8.2012 - www.ecav.sk

5. − 8. júl 2012 boli požehnanými dňami pre evanjelikov z celého Slovenska. Hudobný festival SEMFEST v Záriečí sa stal dočasným domovom pre asi tisícku mladých ľudí z našej cirkvi.

Téma festivalu „Na ceste“ bola rozdelená do štyroch podtém: cesta k Bohu, cesta s Bohom, cesta od Boha, choď s Bohom. Hlavným rečníkom bol Stanislav Gurka, riaditeľ Domu na polceste vo Veľkom Slavkove. „Niekedy dávnejšie bola moja služba viac služba slova. Ale už asi 8 rokov robím sociálnu službu s núdznymi ľuďmi. No vždy bolo mojou veľkou túžbou zvestovať evanjelium. Takže som bol nadšený, lebo som sa modlil, aby som ešte aj slovom mohol slúžiť Bohu, nie len prakticky v diakonickom zariadení, aké máme my. Pozvanie na SEMFEST som prijal ako vypočutú modlitbu od Pána Boha.“

Nechýbali početné semináre a prednášky. Karol Verčimák sa s mladými rozprával na tému Čo všetko mi mali rodičia povedať o peniazoch a sexualite. Miroslav Hvožďara oslovil témou S radosťou v službe. „Osobne poznám Záriečie a viem, že všetko, čo tu je, či už v zbore, alebo na úrovni Semfestu, je čisté, zdravé luteránske učenie, ktoré môže mladým ľuďom veľmi pomôcť. Preto, „ľudsky povedané“, držím palce všetkým aktivitám. Želám si, aby odtiaľto mohli odchádzať mladí ľudia cítiaci, aký krásny je dotyk Božej ruky.“ Ďalšími prednášajúcimi boli Peter Fabok, manželia Kaňuchovci, Dušan Maršala a mnohí iní.
 
V rámci programu SEMFEST-u sa konala diskusia s generálnym biskupom ECAV PhDr. Milošom Klátikom, PhD., ako aj s biskupmi Západného dištriktu Mgr. Milanom Krivdom a Východného dištriktu Mgr. Slavomírom Sabolom. Brat generálny biskup zdôraznil: „Je dôležité, aby mladí pracovali vo svojich cirkevných zboroch. Keď bude vyjadrením tej práce toto stretnutie, potom si myslím, že je veľmi dôležité, aby takéto spoločenstvo bolo. Preto sme tu aj my traja biskupi. Nie že by sme nemali čo robiť, ale našou prítomnosťou sme vyjadrili záujem o túto prácu. Pre nás je zároveň dôležité aj to, aby bola konaná v duchu evanjelického augsburského vyznania.“

V areáli evanjelického cirkevného zboru v Záriečí pri Púchove sa predstavili kapely ako Kerygma, The Elements, Deep Inside, Regiment, Timotej, Kapela 33 a mnohé iné. Vystúpilo tanečné divadlo ATAK s Palom Dankom, moderátorom televízie LUX. Tanečníci sa predstavili najnovším programom Koniec − Cirkus srdca.

Návštevníci sa mohli zapojiť do tanečného, gitarového, speváckeho, filmového či klávesového workshopu, ktorý viedol Martin Husovský zo skupiny Komajota. „Bol som prekvapený bezprostrednosťou a otvorenosťou ľudí, ktorých som mal na workshope. Naozaj tu panuje taká veľmi zvláštna, priateľská, pokojná atmosféra, ktorú dnes človek nezažije len tak kdekoľvek.“
 
Slávnostné služby Božie v nedeľu viedol Igor Mišina, emeritný biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku. „Je úžasné, keď títo mladí ľudia môžu prežívať svoju mladosť, svoje rozhodovanie a svoje prvé kroky v Božej prítomnosti, pred Božou tvárou a môžu čakať Božie požehnanie.“ Služby Božie boli spojené s Večerou Pánovou, kde k stolu Pánovmu pristupovali spoločne mladí aj starší. Spoluprisluhujúcimi boli bratia M. Eštok, V. Kmošena a Ľ. Hroboň.

Na tomto skvelom stretnutí, ktoré sa konalo v areáli miestneho cirkevného zboru v Záriečí za skvelej pomoci bratov a sestier z miestneho zboru a s fantastickým nasadením miestneho farára M. Eštoka s manželkou, tímu mládežníkov − semákov z celého Slovenska a s veľkým nasadením oblastného centra SEM v Púchove, sa zúčastnilo vyše 1200 ľudí, okolo 100 dobrovoľníkov a približne 200 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia. Sme vďační za tie skvelé a požehnané chvíle, kde Pán Boh umožnil spojiť mladých ľudí z ECAV z rôznych miest a vytvoriť tak úžasné spoločenstvo.
 
Aj touto cestou chceme pozvať a povzbudiť ďalších mladých ľudí, bratov farárov i sestry farárky, aby si ďalší ročník rozhodne nenechali ujsť a prišli tak vytvoriť Božie vzácne spoločenstvo. Ďakujeme aj všetkým sponzorom, darcom, hlavne Ministerstvu školstva SR a iným, bez ktorých finančnej či materiálnej pomoci by nebolo možné toto podujatie realizovať.

Soňa Borovská, SEM

Viac: http://ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRrodina/semfest_2012_−_„na_ceste“

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok