ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Výročie posviacky kostola a zvonov - pozvánka
19.8.2012 - http://www.ecavlos.hostujem.sk

Artikulárny kostol v Svätom Kríži je známy tým, že je to najväčšia drevená stavba tohto druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Pôvodne bol postavený v r. 1693, neskoršia dostavba sa konala v roku 1774. Nestojí na pôvodnom mieste, ale je premiestnený z obce Paludza, ktorá bola zatopená v dôsledku výstavby vodného diela Liptovská Mara. Bol rozobratý a prenesený na súčasné miesto v Svätom Kríži. Slávnostná posviacka zrekonštruovaného kostola sa konala 22.augusta r. 1982.

Tento rok si v našom cirkevnom zbore pripomenieme 30. výročie premiestnenia a posvätenia tohto nášho kostola, ako aj 90. výročie posvätenia troch zvonov na kostole - Viera, Láska, Nádej. Touto cestou vás pozývame na túto slávnosť, ktorá sa bude konať v nedeľu 26. augusta 2012 o 9,00 hod. Zvesťou slova Božieho poslúži generálny biskup ECAV PhDr. Miloš Klátik, PhD. Na slávnosti sa zúčastnia viacerí predstavitelia cirkví a štátnej správy.

obr

http://www.ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok