ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Oznam o konaní Synody ECAV 2012
26.8.2012 - www.ecav.sk

Predsedníctvo Synody ECAV na Slovensku v zmysle cirkevného zákona č. 15/94 § 2, ods. 1 o rokovacom poriadku v orgánoch organizačných jednotiek ECAV na Slovensku zvolalo tohtoročnú Synodu ECAV na Slovensku na dni 19. – 20. októbra 2012 (piatok, sobota). Synoda bude zasadať v Liptovskom Mikuláši v hoteli Jánošík, Jánošíkovo nábrežie 1.

Synoda ECAV na Slovensku je najvyšší orgán ECAV na Slovensku. Koná sa každý rok. Na synode bude prítomných cca 100 účastníkov spomedzi duchovných aj neordinovaných členov cirkvi: 80 členov Synody ECAV na Slovensku (členovia Synody s rozhodujúcim hlasom, Predsedníctvo ECAV na Slovensku, predsedníctva Východného dištriktu a Západného dištriktu ECAV na Slovensku a členovia Synody s poradným hlasom), ako aj pozvaní hostia zo Slovensku i zo zahraničných partnerských cirkví.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok