ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 3.9.2012
5.9.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Zachráň nás, Pane, hynieme! Matúš 8,25 b

V najkrajnejšej núdzi bliká ešte iskierka viery, ktorá sa sama necíti, pretože vraví: Hynieme. Keby sa však cítila opustená, nevolala by: Hynieme. Ak sama cíti hynutie, neuvedomuje si, že ešte žije a planie. Keby nežila a nehorela, nemala by nijaký pocit. Pozrime, Kristus nezhasína túto iskierku, ale ju zväčšuje, že z nej nastáva hotový požiar, preto vietor a more sa utišujú.

Podobne si počína On s nami všetkými, keď sa ocitáme v strachu a hrôze. Keď iba vzdycháme, achkáme a prinajmenšom šepoceme iba poryvmi srdca: Pane Ježiši Kriste, pomôž, lebo prídem o svoju spásu! Človek pociťuje úľavu, lebo týmito vzdychmi dochádza Kristus k prebudeniu, a vietor a more sa utišujú. Nastáva veľké utíšenie, t.j. veľká radosť a pokoj, a potom oslava a dobrorečenie.

Viac: http://evanjelik.sk/node/7544

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok