ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
ORIENTÁCIE pre evanjelikov 9. 9.
7.9.2012 - www.evanjelik.sk

Sledujte s nami nový formát na STV Dvojka o 13.10 hod. – Orientácie: Televízny posol.

Témy: III. evanjelické cirkevné dni v Lučenci. Kniha proroka Jeremiáša. CZ ECAV Mašková. Nová freska na EBF UK. Repríza 12. 9. o 14:15 hod. 13.35 - Slovo: príhovor ev. a. v. kňaza Milana Juríka, prodekana EBF UK v Bratislave. Repríza 23.30 hod.

Viac: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Aktualoznam/orientAcie_pre_evanjelikov_9_9


www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok