ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 18.9.2012
19.9.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Duch pravdy...nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. Ján 16, 13 b , c
 

Duch Svätý sa tu označuje za kazateľa takého druhu, ktorého nemusí človek hľadať kdesi v nebesiach, ako vetroplachovia, ale dosvedčuje a učí, že je pri a so Slovom, a Slovom nás chce uviesť do všetkej pravdy.
 
Lebo ja tiež som taký poloučený doktor, čím sa veľmi nechválim pred učenými duchmi, ktorí už dávno ponad všetko Písmo odplávali kdesi do mračien a Duchu Svätému sa pod krídla uložili. Častá skúsenosť ma poučila, že keď na mňa diabol naliehal, lákajúc ma preč od Písma, nuž začal som so svojimi myšlienkami unikať kdesi do výšav, až ma priviedol k tomu, že som nevedel, kde je Boh a kde som ja.

Viac: http://www.evanjelik.sk/node/7588

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok