ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Daniel Krman
20.9.2012 - www.sk .wikipedia.org

Daniel Krman ml. (* 28. august 1663, Omšenie – † 23. september 1740, Bratislava) bol slovenský barokový spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ, evanjelický kňaz a superintendent.

Bol synom evanjelického farára a náboženského spisovateľa Daniela Krmana st. Študoval v Sobotišti, Ilave, Diviackej Novej Vsi, Trenčíne, neskôr na vyšších školách vo Vratislavi, Lipsku a Wittenbergu. Po ukončení štúdia pracoval ako rektor v Ilave a Mošovciach, pôsobil ako farár na Turej Lúke, v Myjave, v Žiline a v Bardejove, a bol superintendentom v trenčianskej, oravskej, nitrianskej a bratislavskej stolici.

Zapájal sa do náboženského, politického a občianskeho života ako evanjelik-luterán a priaznivec protihabsburského odboja. Po dvojročnom súdnom procese (1729 – 1731) bol odsúdený na doživotie ako burič a bohorúhač, a hoci sa jeho známi a priatelia snažili ho dostať z väzenia na Bratislavskom hrade, napokon v tomto väzení aj zomrel.
Tvorba

Krman patril k najplodnejším autorom barokovej literatúry. Svojou tvorbou sa snažil povzbudiť slovenských evanjelikov počas stavovského povstania Františka II. Rákocziho. Svoje diela písal latinsky a česky, pričom považoval češtinu za jazyk, ktorý by mal byť i slovenským spisovným jazykom. Písal príležitostné latinské básne, kázne, polemiky, memoárovú a cestopisnú literatúru.
Dielo

1718 – Man hu?, Co jest to za Mannu skytau, kterauž P. Stephanus Dubniczay, Pleban teplanský na světlo vydal, polemika s katolíckym spisovateľom Štefanom Dubniczayom
1704 – Základy slovanskej gramatiky (Rudimenta grammaticae Slavicae)
1707 – Actus inaugurationis vexillorum, to jest: Posvěcování zástav, vojenská kázeň
1704 – Kniha života, pohrebná kázeň
1708 – Osudy krmanovskej rodiny (Fata familiae Krmannianae), vlastný životopis, no tiež životopis jeho otca a starého otca (len rukopis)
1709 / 1711 – Itinerarium, latinský cestovný denník (len rukopis, knižne vyšiel až v roku 1969)
1717 – Vyhnanstvá troch Krmanovcov (Trium Krmannorum exilia), autobiografia (len rukopis)
1717 – editoval a bol jedným z vydavateľov Evanjelického kancionálu od Václava Klejcha
1722 – Biblia sacra, to jest: Biblí svatá, len predhovor (spolupracoval pri tom s Matejom Belom)
1718 – Evanjelické Uhorsko (Hungaria evangelica), cirkevnohistorické dielo (len rukopis)
1704 – Kniha života, to jest: Řeč z zjevení S. Jana kap. 3, v. 5 v pohřebním kázání…
1718 – Katechyzmus učení křesťanského, pro mládež
1719 – De Slavorum origine dissertatio, nezvestný spis Chvála budiž tobě, náš předobrý Bože, česká náboženská pieseň

obr

www.sk.wikipedia.org
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok