ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vernisáž výstavy Prvé slovenské gymnázium Revúca. 150 rokov
28.9.2012 - www.ecav.sk

Nad výstavou, ktorá chce dejiny tejto prvej slovenskej školy predstaviť trochu netradične, prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu p. Dušan Čaplovič.

Pred 150 rokmi, presne 16. septembra 1862, sa slávnostnými službami Božími v Evanjelickom chráme v Revúcej začala písať história prvej slovenskej strednej školy - Slovenského ev. a. v. patronátního gymnázia. Múzeum školstva a pedagogiky si toto výročie pripomína výstavou, ktorá má priblížiť nielen dejiny školy, ale aj život jej študentov a profesorov.

Výstava je rozdelená na dve časti. Prvá časť približuje Revúcu v dobe vzniku gymnázia. Návštevníci sa zoznámia s mestom, jeho koloritom, môžu tu vidieť hlavné dominanty – mestskú radnicu či evanjelický kostol. Tieto budovy zároveň symbolizujú úlohu mesta a cirkvi pri zrode gymnázia. Panely stručne predstavujú aj najvýraznejšie osobnosti, ktoré boli so vznikom a budovaním gymnázia späté – či už z radov mešťanostov, alebo z radov cirkvi. Výstava sa venuje i kultúrnemu životu, ktorý v meste pulzoval a bol vo výraznej miere formovaný práve revúckym gymnáziom. V strede „mesta“ stojí rebrinový voz, dopravný prostriedok, ktorý každoročne pred začatím školského roku do Revúcej privážal študentov, naložený všetkým, čo k životu v škole potrebovali.

Druhá časť výstavy nás zavedie už do samotnej školy. Priblíži atmosféru školskej triedy z druhej polovice 19. storočia, s drevenými lavicami, stolom pre učiteľa a tabuľou. Návštevník si môže prezrieť učebné pomôcky a učebnice, z ktorých sa na gymnáziu učilo. Celkový pohľad na prvú budovu gymnázia mu ponúka jej veľkorozmerná maketa. Zvláštna pozornosť je tu venovaná vyučovaniu telocviku, ktorý sa v Revúcej vyučoval ako na jednej z mála škôl v Uhorsku. Školský dvor bol z iniciatívy prof. Zocha a Ormisa vybavený telocvičným zariadením, ktoré názorne sprítomňuje jeho maketa. Návštevníci výstavy sa popri „veľkých dejinách“ školy zoznámia i s každodennými radosťami a starosťami života gymnázia, ktoré boli spracované na základe osobných spomienok a memoárov študentov a profesorov. Dozviete sa napríklad, ako študenti bývali, čo jedávali, ako trávili svoj voľný čas, ale aj to, čo všetko sa učili, aké bolo zadanie prvých slovenských maturít a mnoho iného.

Záver je venovaný reflexii histórie revúckeho gymnázia prostredníctvom publikácií o dejinách školy. Výstava bude sprevádzaná vzdelávacími programami pre základné i stredné školy. Viac informácií o výstave, ako aj o sprievodných podujatiach nájdete na webovej stránke www.msap.sk.

Trvanie výstavy: 25. september 2012 – 31. december 2013
Miesto: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, Bratislava-Petržalka (prístavba SPŠ elektrotechnickej)
Autori výstavy: Mgr. Martina Kočí , PhDr. Vladimír Michalička, CSc., PhDr. Daniela Vaněková
Grafický návrh a realizácia: Ateliér N°81, Ing. arch. Zuzana Vaněková
Spracovanie audiovizuálnych podkladov: akad. soch. Ľubomír Čierny
Kontaktná osoba: Mgr. Martina Kočí, 02/624 10 665, 0917/693 235, msap@uips.sk, www.msap.sk

Martina Kočí


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok