ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Pozvánka na VŠEOBECNÚ PASTORÁLNU KONFERENCIU 2012
29.9.2012 - www.ecav.sk

Milí bratia farári, milé sestry farárky, generálny biskup ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na Všeobecnú pastorálnu konferenciu ECAV na Slovensku, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2012 o 9.30 hod. v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

„Aké vzácne sú kroky tých, čo ako evanjelium zvestujú pokoj a dobré veci!“ R 10, 15

Prednáška s diskusiou bude na tému „Verím v Boha v zrkadle modernej vedy“. Prednáša: prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., vedec, vysokoškolský pedagóg.

Prosíme Vás, aby ste sa na konferenciu prihlásili do 3. októbra 2012.
Účastnícky poplatok 3,- € sa bude platiť na mieste.
Divadlo sa nachádza na Divadelnej ulici 3, (na konci Námestia SNP uhlopriečne od Biskupského úradu Západného dištriktu ECAV na Slovensku).

Cestovné bude hradené vo výške cestovného 2. triedou, autom pri obsadení 3 osobami.

Kontakty: Generálny biskupský úrad, Misijno-vzdelávacie oddelenie, Palisády 46, 810 00 Bratislava, e-mail: skoly@ecav.sk, tel. 0918 828 009, Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náb. výchovu


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok