ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Projekt TIMOTEJ – rásť@slúžiť
3.10.2012 - http://www.bsmt.sk

Projekt TIMOTEJ – rásť@slúžiť, (VZDELÁVANIE MLÁDEŽNÍCKYCH VEDÚCICH vo Východnom dištrikte ECAV) je dvojročný diaľkový študijný program, ktorého primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku. Cieľom sú lepšie pripravení mládežnícki vedúci v našich CZ, ktorí budú mať nielen túžbu, ale aj biblické a teologické vedomosti a potrebné konfesionálne zakorenenie v evanjelickej tradícii, ako aj teoretickú a praktickú prípravu v práci s mládežou.

Výstupom je 15 kvalifikovaných absolventov ročne, (t.j. za prvú dekádu priemerne jeden na každý CZ v dištrikte) komplexného evanjelického študijného programu, ktorí budú mať prípravu a prax na zodpovednejšie vedenie miestnej evanjelickej mládeže, resp. budú pripravení aj koordinovať mládežnícku prácu vo svojom mikroregióne.

Navyše, výsledkom je komplexná séria štyroch publikácií pre prácu s mládežou (manuálov pre vedúcich mládeží), pokrývajúca základy biblických, vieroučných, etických aj praktických tém, zameraných na oblasti záujmu dnešného mladého človeka.

Program je zabezpečovaný Biblickou školou v Martine v spolupráci s BÚ VD ECAV a cirkevnými zbormi, ktoré vysielajú svojich mládežníkov na študijný program. Program pozostáva z dvoch základných častí:

1. Štúdia na Biblickej škole
2. Praxi v domácom cirkevnom zbore.

Viac: http://www.bsmt.sk/index.php?menu=049&content=345http://www.bsmt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok