ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 5.10.2012
8.10.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Na Hospodina som volal so svojho súženia a On ma vyslyšal.Jonáš 2, 3 a
 
Na Hospodina, na Hospodina, a na nikoho iného práve na Toho, ktorý sa hnevá a tresce a na nikoho iného! Musí to byť také silné volanie, že On odpovie. Nie je to nič iné, len volanie čistou vierou srdca, ktoré sa v núdzi odhodlalo a prostredníctvom pomoci Ducha sa utieka k rozhnevanému Bohu a vyhľadáva milosť, necháva sa Bohom šľahať a zároveň potešovať Jeho dobrotivosťou.

Dobre si tu všimni, aký vybrúsený tvar musí mať srdce, ktoré obkopuje číri trest  a hnev. A predsa nijaký hnev a trest, ale milosť Božiu vidí a cíti, to znamená, že nechce vidieť ani cítiť, čo je možné práve najviac vidieť a preciťovať, ale chce vidieť  a cítiť milosť, aj keby bola najhlbšie skrytá.
 
Ajhľa, taká veľká je cesta k Bohu, že sa musíš k Nemu prebojovať hnevom a trestom a nemilosťou ako tŕním, áno, čírymi kopijami a mečmi.

Viac: http://evanjelik.sk/node/7628

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok