ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 5.11.2012
6.11.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Keď prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. Matúš 20, 10 a

Treba si nám uvedomiť, že každý z nás má v sebe veľkého svätuškára. T.j. všetci chceme mať vzácne skutky, ktorými by sme sa mohli chváliť a povedať: Hľa, to je moje dielo; dnes som svojmu Bohu splatil dlh svojimi moditbami a dobrými skutkami, preto mám teraz svedomie pokojné.

Aj mne sa stáva, keď zastávam svoj úrad svedomito a svoje povolanie konám usilovne, že mám oveľa väčšiu radosť, ako keby som to nespĺňal. Taká radosť nie je azda sama o sebe zlá. Ale nie je z viery a nie je čistá, je to radosť, ktorá opantá a pomýli svedomie.

Svedomie je veľmi jemnou vecou, nedokáže sa dosť dobre brániť presile opovážlivosti. Preto upusťme od pocitu bezpečnosti, ak však vyznávame Krista, v bázni žijeme a vzmáhame sa vo viere, uvedomujeme si , že každý z nás si pri sebe v srdci nosí veľkého a hnevlivého mnícha ( s v ä t u š k á r a) t..j., že sa radi spoliehame na naše skutky, ktoré viere odporujú.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok