ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Evanjelický kňaz a dramatik Jozef Hollý zomrel pred sto rokmi
11.11.2012 - www.ecav.sk

Jozef Hollý je autorom známych hier ako Kubo či Geľo Sebechlebský. Od jeho úmrtia uplynulo v sobotu 3. novembra sto rokov. Hoci zomrel veľmi mladý, mal iba 33 rokov, prispel významnou mierou k rozvoju slovenského divadelníctva. Vnukom Jozefa Hollého je populárny český herec Josef Abrhám.

Jozef Hollý sa narodil 29. januára 1879 v Skalici v rodine mestského hajdúcha. V rodnom meste absolvoval gymnaziálne štúdium, evanjelické lýceum navštevoval v Bratislave. Po štúdiu teológie na evanjelickej teologickej akadémii v Bratislave ho v roku 1901 vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil v Báčskom Petrovci na Dolnej zemi (dnes Srbsko). Potom bol kaplánom v Starej Turej. Tu sa zoznámil so svojou manželkou Annou Urbančíkou. V roku 1903 sa stal duchovným pastierom v Moravskom Lieskovom.

Zomrel 3. novembra 1912 v Moravskom Lieskovom. Dožil sa len 33 rokov, lebo podľahol vtedy neliečiteľnej chorobe diabetes mellitus. Zanechal po sebe mladú vdovu s tromi deťmi.

Moravské Lieskové bolo ťažisko jeho osvetovej a literárnej činnosti. Začínal krátkymi prózami v Národných novinách a v Dennici, no čoskoro sa venoval dramatickej tvorbe. Tvoril v období realizmu. Z Hollého hier sú známe najmä dráma na biblickú tému Márnotratný syn (1902), tragicky ladená činohra Amerikán (1907), dráma Černová (1908), ale najmä ľudová veselohra Kubo (1904) a komédia Geľo Sebechlebský (1912).

Za autorovho života ochotníci hrali jeho hry pomerne často. Profesionálne divadlá začali Hollého veselohry uvádzať až po ich premiérach v martinskom divadle, pre ktoré autorova dcéra Elena Holéczyová upravila Kuba (1950) a autorov syn Martin Hollý Geľa Sebechlebského (1952, 1956).
Prvé súborné dramatické dielo Jozefa Hollého vydalo Národné divadelné centrum v roku 1998.

Zdroje: www.ecav.sk, www.staratura.sk


obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok