ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 13.11.2012
14.11.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval iné evanjelium miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty! Galatským 1, 8

Musíš budovať pevne a bezpečne na Božom slove, aby, ak by som sa aj pobláznil – kiež to Boh nedopustí, - a odvolával a zapieral svoje učenie, aby si teda neodstúpil od pravého učenia, ale povedal:

Keby aj sám Luther, alebo anjel z neba iné učil, nech je prekliaty! Lebo ty nemáš byť Lutherovým, ale Kristovým žiakom a bez váhania prijímať, že je to Božie slovo, aj keby sa hneď celý svet proti nemu postavil.

Máš pred sebou umieranie a prenasledovanie: v tom ohľade ťa nemôžem zastúpiť, ani ty mňa. To musí prebojovať každý sám za seba, prekonať diabla, smrť a svet. Ak sa v neistote obzeráš nejaký čas, kde som, alebo ja, kde si ty, a dáš sa ovplyvňovať, ak by som ja, alebo niekto iný tu na zemi hovoril inak, už si stratený a Slovo ti zo srdca vypadlo. Lebo nebuduješ na SLOVE, lež na mne, či niekom inom; tu niet veru nijakej pomoci.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok