ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Vyhlásenie
15.11.2012 - www.ecav.sk

Na stretnutí Zboru biskupov a 14 seniorov ECAV na Slovensku, ktoré sa konalo 7. novembra 2012 vo Zvolene, prijali účastníci stretnutia – najvyšší duchovní predstavitelia ECAV na Slovensku, jednomyseľne toto spoločné vyhlásenie:

„Zbor biskupov a seniori ECAV na Slovensku so znepokojením a pohoršením prijali správu o vystúpení evanjelického farára Miroslava Hvožďaru (ml.) v reality show „Farma“ dňa 3. novembra 2012. Žiadajú kompetentné orgány, aby vec bola dôkladne prešetrená a z konania menovaného brata farára aj vyvodené dôsledky. Od takého správania duchovného sa dištancujú.“

Predsedníctvo ECAV vyzýva všetkých svojich veriacich a osobitne duchovných našej cirkvi, aby nevstupovali do takýchto a podobných bezduchých programov našich komerčných televízií a ignorovali aj samotné vysielanie nekultúrnych programov, pretože, ako už varoval v otvorenom stanovisku z 28. septembra 2012 aj generálny biskup, „ ...pod tlakom bulváru mnohí menia svoje názory, svoju morálku a svoje správanie a prispôsobujú sa tzv. moderným trendom. Zvykajú si na stále väčšiu mieru vulgárnosti – či už v televízii, tlačových médiách, alebo aj v bežnom živote.

Postupne sa pre nich stáva prirodzeným, normálnym to, čo je pre ľudskú dôstojnosť nenormálne, neprirodzené a neprijateľné....“ Účasť duchovného predstaviteľa našej cirkvi v takýchto programoch nesmie dať takýmto tendenciám v spoločnosti punc akceptovateľnosti.
Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu , media(at)ecav.sk | 10.11.2012
späť na kategóriu


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok