ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 3.12.2012
9.12.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného; Žalm 4, 4

Akoby chcel povedať: Čo šmátrate sem a tam, čo hľadáte radu a pomoc kdekade, prečo obľubujete tú, či onú útechu? Je to všetko márnosť, nepomáha to, ide o lži, ktorými sa sami klamete. Poznajte a vedzte, počujte a verte: Platná a nezmenená zostáva veta: Kto chce byť Božím svätým, kto chce prijať Jeho milosť a byť Jemu milý a príjemný, ten musí strpieť to, že Boh v ňom prebýva, a to predivným spôsobom.

Tam, kde si poradíte a pomôžete sami alebo niečo zo stvorenstva, pocit predivnosti odpadá, pretože nedialo sa to ponad váš rozum. Ak si nad sebou a ostatnými zúfate a porúčate sa jedine do Božej vôle, vtedy sa splní, že “ Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie” ( Žalm 37, 6), ale to všetko v pravý čas a Jemu vlastným spôsobom, keď ani vy ani nik iný na to nepomyslí.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok