ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Detský nástenný kalendár s pesničkami
10.12.2012 - www.tranoscius.sk

Novinka v našej produkcii ponúka pre detské besiedky, ale aj do detských izieb kalendár s dvanástimi známymi piesňami od Daniela Šovca a Janky Nagajovej. Zároveň kalendárium ponúka okienka na zaznačenie rôznych akcií, podujatí, nácvikov spevokolov či krúžkov pre školákov.

obr

www.tranoscius.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok