ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici
11.12.2012 - www.betlehem.sk

Banskoštiavnický betlehem v Banskej Štiavnici - sa zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovenku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest na Slovensku – Banskej Štiavnice v rezbárskej podobe. Drevorezba „Banskoštiavnického betlehemu“ je hierarchicky rozdelená nasledovne : - základ tvoria permoníci, ako vládcovia podzemia a historický erb mesta, nad ktorými sa nachádzajú spôsoby stredovekého dobývania zlata a striebra - podľa historických dokumentov „12 kníh o baníctve a hutníctve“ od stredovekého učenca G. Agricolu a to konkrétne - povrchová ťažba, ryžovanie zlata, premývanie rudy, ťažba a vyvážanie rudy z bane - drvenie rudy, triedenie, nahrievanie – hutnícka pec, výroba zlata a striebra, razenie mincí, banský gápeľ poháňaný konskou silou, banský rumpáľ, banské vetranie.

Potom nasleduje samotný biblický motív - betlehem – narodenie Ježiška v jeho historickej podobe. Klaňajú sa mu traja králi a zástup pastierov baníkov.

Nad týmito motívmi je samotná panoráma Banskej Štiavnice s jej dominantami a najznámejšími stavbami : Čelný pohľad tvorí do perspektívy roztvorená hlavná štiavnická ulica tzv. Horný Trotuár - po ktorom kráča Salamandrový sprievod na čele s pastierom nesúcim jaštericu a za ním kráčajú ďalšie postavičky povestné pre tento historický dobový sprievod. Nad Trotuárom sa nachádzajú historické školy - chemická, lesnícka, banícka v popredí beťári študenti a neodmysliteľná súčasť škôl - botanická záhrada.

Viac: http://www.betlehem.sk/home.aspx

obr

www.betlehem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok