ECAV Ružomberok
Kronika roku 2012
Úvod
História
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk
Zamyslenie: 29.12.2012
30.12.2012 - www.evanjelik.sk

Autor: Lubo Batka st.

V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je (Boh), ktorý sa zjavil v tele. 1 Timoteovi 3, 16 a


Spoznať Krista ako takého, ktorý sa stal človekom a tak hlboko sa ponížil, že Ho vidíme ako najopovrhovanejšieho a najpotupovanejšieho človeka, Bohom trápeného a bitého, a takým sa stal pre nás (naše hriechy), to je zlaté umenie kresťanov a ich najvyššia múdrosť.

Snáď ani nieto väčšej rany pre diabla, než učiť, kázať, spievať a hovoriť o ľudskej dôstojnosti Ježiša Krista a o ŇOM vôbec.

Preto sa mi veľmi páči, ak niekto hlasno a jemne pomaly v chráme spieva:
ET HOMO FACTUS EST; ET VERBUM CARO FACTUM EST.
( A ON SA STAL ČLOVEKOM a SLOVO STALO SA TELOM).

Tieto slová nedokáže diabol počúvať, musí od nich na niekoľko míľ odbehnúť; lebo dobre cíti, čo v sebe obsahujú. Keď rozradostení spievame a tešíme sa zo slov “Slovo stalo sa telom, alebo človekom”, vtedy vtedy vrcholí strach a triaška diabla, ale nevzdáva sa nás.

Svet však zatracuje všetko, každé dielo a slovo Božie, pretože sa mu prihovárajú prosto, jednoducho.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok