ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Vyšiel zborník z konferencie o Lichardovi
9.1.2013 - www.ecav.sk

Pod názvom Daniel Gabriel Lichard (17. 1. 1812 – 17. 11. 1882) vyšiel zborník z konferencie pri príležitosti 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia D. G. Licharda, ktorá sa konala 30. 4. 2012 v Skalici.

Vedeckú konferenciu o Danielovi Gabrielovi Lichardovi, evanjelickom farárovi a národnom buditeľovi, prvom profesionálnom slovenskom novinárovi, ktorej odborným garantom bolo Záhorské múzeum v Skalici, spoluorganizovali ECAV na Slovensku a CZ ECAV Skalica v spolupráci s mestom Skalica a Záhorskou knižnicou v Senici. Vďaka patrí najmä bratovi farárovi Petrovi Švehlovi za koordináciu celého podujatia.

Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorého prednáška pod názvom Slovenskí národovci a ich snahy o povznesenie slovenského národa je v zborníku zaradená hneď po otváracom príhovore primátora mesta Skalica Ing. Stanislava Chovanca.

Ďalej zborník obsahuje prednášky na témy Daniel Gabriel Lichard – život a dielo (PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku); Biografické súradnice Daniela Gabriela Licharda (doc. PaedDr. Pavol Parenička, PhD., Národný biografický ústav SNK Martin); Daniel Gabriel Lichard – prvý slovenský profesionálny novinár (prof. PhDr. Danuša Serafinová, PhD., Katedra žurnalistiky FFUK Bratislava); Daniel Gabriel Lichard ako kazateľ (ThDr. Peter Švehla, zborový farár CZ ECAV Skalica); O koreňoch skalickej vetvy rodu Lichardovcov (Ing. arch. Pavel Lichard, Bratislava); Osvetová činnosť a udeľovanie ceny Daniela Gabriela Licharda (PaedDr. Miroslav Holečko, Národné osvetové centrum, Bratislava); Fond Daniela Gabriela Licharda v Záhorskom múzeu v Skalici (PhDr. Viera Drahošová, Záhorské múzeum Skalica).

Zborník zostavila PhDr. Viera Drahošová a vydal Úrad TTSK.
Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ

obr

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok