ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 11.1.2013
11.1.2013 - www.evanjelik.sk

...všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. Filipským 3, 8c

Skrátka, nechcem nič iné vidieť ani vedieť ako Krista, v ktorom mám milý, drahocenný poklad, že si kvôli Nemu nič iné nežiadam.

On mi je svetlom a zorničkou, že ak Ho vierou prijímam a pevne sa Ho držím, nechcem vedieť, ani s nevôľou sa spytovať, či vládne vo svete ešte nejaký zákon, hriech, spravodlivosť alebo nespravodlivosť.

Lebo keby hneď všetko, čo nebo a zem ponúka, mi ležalo na hŕbe pred očami, čo by to bolo v porovnaní s Ježišom, ktorý ma tak miloval, že seba samého za mňa dal.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok