ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Celocirkevné podujatia na rok 2013
16.1.2013 - www.ecav.sk

Prehľad pripravovaných jednotlivých akcií, ktoré sa budú konať počas roku 2013. Priložená tabuľka má slúžiť na získanie prehľadu o organizovaní jednotlivých podujatí pre nižšie cirkevnorganizačné jednotky, aby mohli plánovať ďalšie podujatia a nedochádzalo súbežne k viacerým akciám. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu

Prehľad: na stiahnutie

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok