ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Seminár k službám Božím v RTVS
21.1.2013 - www.ecav.sk

Na GBÚ v Bratislave sa 17. januára 2013 konal každoročne organizovaný pracovný seminár pre duchovných z cirkevných zborov, odkiaľ sa v roku 2013 budú vysielať rozhlasové alebo televízne služby Božie.


Tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová privítala na seminári aj generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ktorí sa prítomným krátko prihovorili. Brat generálny biskup povedal, že si váži účasť duchovných na seminári, cieľom ktorého nie je nejaké mentorovanie, ale snaha pomôcť pri príprave dôstojného priebehu vysielania zo služieb Božích v médiách. Zdôraznil misijný význam takýchto prenosov a poďakoval vedeniu Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), že nám ich umožňuje vysielať. „Vidno, ako sa Pán Boh stará o svoju cirkev ? v minulosti nebolo možné šíriť evanjelium cez médiá. Preto Mu musíme byť naozaj vďační,“ doplnil brat generálny dozorca.

S prvou prednáškou vystúpil prodekan EBF UK Milan Jurík, ktorý celý rok sledoval prenosy zo služieb Božích v médiách. Na základe ich podrobného zhodnotenia poukázal na chyby, ktorých by sme sa mali v tomto roku vyvarovať. Praktickými radami pre kantorov, liturgov a spevokoly ho doplnila Katarína Juríková, predsedníčka výboru pre cirkevnú hudbu a hymnológiu.

Potom sa slova ujal Pavel Gabriš zo Slovenského rozhlasu a po ňom Miloslav Gdovin, ktorí našim duchovným priblížili špecifiká rozhlasového a televízneho vysielania služieb Božích a odpovedali na ich početné otázky. Informácie za GBÚ ešte doplnila sestra farárka Oľga Klátiková a za STV vedúca oddelenia náboženského vysielania Bernadeta Tokárová.

Veríme, že mediálne prenosy zo služieb Božích poslúžia veriacim, ktorí nemôžu ísť do chrámu Božieho zo zdravotných či pracovných dôvodov, no snáď oslovia aj vlažných či váhajúcich a ukážu im cestu k Bohu.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok