ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 4.2.2013
5.2..2013 - www.evanjelik.sk

Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. Jakub 1, 18

Človek musí do Evanjelia vstupovať celý a odtiaľ vystupovať nový. Ako ten,, ktorý zo seba stiahol starú kožu, ako robieva plaz, keď mu koža zostarne: vyhľadá si uzučkú prasklinku v skale, preťahuje sa ňou a pred ňou potom zanecháva stiahnutú kožu. Takto má človek vstupovať do Evanjelia a Božieho slova, a potešený si prisvojovať Jeho zasľúbenia; a nebude sklamaný.

Takto sťahuje svoju starú kožu, zanecháva vonku svoj jas, svoje temno, svoju vôľu, lásku, radosť, svoje reči, skutky a stáva sa celkom iným, novým človekom, ktorý všetky veci vidí inak ako predtým, inak hovorí, inak miluje, inak sa raduje, inak koná a putuje životom.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok