ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


V Rimavskej Sobote vystavujú knihu Confessio Augustana
11.2.2013 - ECAV Ružomberok

V Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote vo februári t. r. vystavujú vzácnu knihu − Confessio Augustana, deklarujúcu zásady protestantského náboženského učenia luteránov, ktorá bola prvýkrát vydaná v nemčine v Norimbergu v roku 1567.

Na titulnej strane stojí: Confessio, oder bekentnus des glaubens /etlicher/ Churfursten/ Fursten unnd(?) Stedte/ des heyligen Reichs /Keiser Carln dem fuenfften/ Anno M.D.XXX, auff dem dozemal zu Augspurg gehaltnem… Confession Apologia (Confessio alebo vyznanie veriacich niekoľkých kniežatstiev a miest svätej ríše cisára Karola V. v roku 1530 z povinnosti ríšskeho snemu v Augsburgu darované všetkým pokorným poddaným slúžiacim Kristu… Obrana náboženského vierovyznania).

Kniha je viazaná v typickej renesančnej väzbe, ktorá je charakteristická nefarbenou usňou. Ňou sú potiahnuté knižné dosky i chrbát knihy. Useň je na knižných doskách bohato zdobená ornamentálnou i figurálnou slepotlačou, vytvorenou tlakom plochých i valčekových razidiel do vlhkej usne. Výzdobu tvorí centrálny motív (ornamenty, figúry, biblické výjavy, podoby rôznych osobností…) v bohatom ozdobnom rámovaní. Na chrbte knihy dominujú vystupujúce knižné väzy. Súčasťou knižných dosiek sú jemné kovové pracky uzatvárajúce knižný blok.

V roku 1517 Martin Luther (1483 − 1546), augustiánsky mních a profesor teológie na univerzite vo Wittenbergu podnietil náboženské hnutie na obnovu kresťanskej cirkvi výlučne na princípoch Písma svätého. Tým sa začal proces reformácie cirkvi v Nemecku. Vyvrcholil v roku 1530 na augsburskom ríšskom sneme prednesením Confessio Augustana, čiže Augsburského vyznania kresťanskej viery podľa učenia Martina Luthera. Confessio predniesol Philipp Melanchthon (1497 − 1560), nemecký humanista a prívrženec Lutherovej reformácie. Touto významnou udalosťou sa datuje vznik Lutherovej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Zdroj: gemerland.sk

ECAV Ružomberok
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok