ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 19.2.2013
20.2..2013 - www.evanjelik.sk

Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. Matúš 17, 5 b

Svätí martýri bez zjavenia sa anjelov boli posilňovaní iba Slovom tak, že pre meno Kristovo šli aj na smrť. Prečo sa aj my nedržíme tohto slova a nie sme s ním spokojní?

Máme dosť jasných a krásnych, skvelých zjavení, ako napríklad: Krst, Večeru Pánovu, Moc kľúčov, kazateľský úrad, ktoré sú rovnaké, áno, ďaleko prevyšujú zjavenia všetkých anjelov, oproti ktorým mal Abrahám iba maličké kvapôčky a omrvinky.
Z uvedeného dôvodu nedbám na anjelov....

Teda Božie zasľúbenie je teraz v Kristovi dôkladne naplnené a zjavené. On mi dal svoje Slovo, aby som sa poúčal a posilňoval, a nesmiem sa trápiť, že bude neverný a nestály. Máme Božie Slovo, Večeru Pánovu, Krst, desať Božích prikázaní, stav manželský, svetskú vrchnosť s jej poriadkom a usporiadanie domácnosti. To nám postačuje a cheme sa v tom cvičiť až do konca sveta.

Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Kriste, že sa aj za nás modíš: “Posväť ich v pravde - Tvoje slovo je pravda”. Popraj nám milosť prijať pravdu o Tebe, o láske Otca, i o nás, i keď je tak boľavá... Vďaka, že nás môžeš i chceš vyslobodiť, aby sme boli skutočne slobodní. Amen

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok