ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 7.3.2013
8.3.2013 - www.evanjelik.sk

...k Prostredníkovi novej zmluvy, Ježišovi, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Židom 12, 24

To volá krv Ježiša Krista, nášho jediného Prostredníka a príhovorcu, bez prestania za a pre nás.

Boh Otec, vypočúva volanie a príhovory svojho milého Syna, a nemôže na nás vidieť nijaký hriech, aj keď v hriechoch väzíme, áno, číry hriech sme vnútorne i zovnútorne, na tele i duši od hlavy až po päty, ale vidí jedine tú drahocennú, vzácnu krv svojho milého Syna, nášho Pána, ktorou sme skropení.

Jeho krv je zlatý plášť, ktorým sme zaodiati, v ňom chodíme pred Bohom, aby On na nás inak nehľadel ani nechcel pozerať, než akoby sme boli Jeho milým Synom, plným spravodlivosti, svätosti, nevinnosti.

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok