ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Křesťan Dnes
16.3.2013 - http://www.krestandnes.cz

Online noviny Křesťan Dnes působí na mediálním trhu od roku 2004 a každý den přináší čerstvé informace ze života křesťanů v České republiky, Slovenské republiky i ze zahraničí.

Křesťan Dnes byly součástí mezinárodní sítě novin The Christian Post od roku 2004 a nyní jsou členem mezinárodní sítě novin společnosti The Christian Today od roku 2006. Jsou dále členem České evangelikální aliance (ČEA) od roku 2006, Evanjelickej aliancie v Slovenskej republike (EA v SR) od roku 2007 a Křesťanské misijní společnosti (KMS) od roku 2008. Spolupracují s Ekumenickou radou církví v České republice (ERC v ČR), Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike (ERC v SR) a dalšími křesťanskými mezidenominačními organizacemi.

Křesťan Dnes je mezidenominační křesťanská mediální společnost, která slouží k poskytování přesných a aktuálních informací obecné křesťanské veřejnosti. Využívá zpravodajství České tiskové kanceláře (ČTK), Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR), Tiskového střediska České biskupské kanceláře (TS ČBK) a Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS) a dalších důvěryhodných křesťanských serverů.

Křesťan Dnes se řídí prohlášením z Evangelia podle Matouše 5:37: "Vaše slovo buď ´ano, ano a ne, ne´." Uprostřed značně zesvětštělého učení evangelia se Křesťan Dnes chce podílet na šíření pouhé pravdy Kristových slov.

Křesťan Dnes považuje všechny denominace za rovnocenné součásti Těla Kristova a při zachování této identity jakožto křesťanský ekumenický mediální zdroj nevyvyšuje ani nesnižuje žádnou denominaci a/nebo křesťanský sbor.

Zdroj: http://www.krestandnes.cz

obr

http://www.krestandnes.cz
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok