ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Uži si leto inak
22.3.2013 - http://www.diakonia.sk

Blíži sa leto, letné prázdniny, ktoré prinášajú veľa možností ako stráviť voľný čas. Jednou z nich je aj prihlásiť sa na Letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci so svojimi partnermi z Nemecka. Mladí ľudia vo veku 18-26 rokov majú možnosť spoznať prácu v nemeckých sociálnych zariadeniach v jej rôznych podobách a to prácou v domovoch dôchodcov, v mládežníckych centrách, v chránených dielňach, v materskej škôlke...

Získajú nielen nové skúsenosti, ale hlavne nové priateľstvá, precvičia si nemčinu, spoznajú inú kultúru čo v konečnom dôsledku prispeje k ich osobnostnému rastu.                                                                                                                              

Na Letné aktivity sa môžete prihlásiť zaslaním štruktúrovaného životopisu a motivačného listu v slovenskom a nemeckom jazyku do 30. 4. 2013 na poštovej adrese:
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Radoslav Gajdoš, P. O. BOX 82, 814 99 Bratislava.

Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnych číslach 02/5441 7498, 0908/ 776 713 alebo prostredníctvom e-mailu: volunteer@diakonia.sk

Viac: http://www.diakonia.sk/uzi-si-leto-inak/

obr

http://www.diakonia.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok