ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Seniorátne stretnutie dozorcov a kurátorov
13.4.2013 - http://ecavlos.hostujem.sk

Liptovský Ondrej 6. apríla 2013 - Brat seniorálny dozorca Ing.arch. Ondrej Mrlian privítal vyše 60 účastníkov stretnutia zborových dozorcov a kurátorov LOS a členov HV LOS s predsedníctvom ECAV na Slovensku. Témou stretnutia bolo hospodárenie a financovanie v ECAV, a to tak v minulosti ako aj súčasná situácia a vzťahy cirkvi so štátom. Účastníci si na túto tému vypočuli prednášku brata generálneho biskupa Dr.M.Klátika PhD.

Prítomným sa prihovoril aj generálny dozorca MUDr. I.Lukáč, Csc. V popoludňajšej diskusii prejavili prítomní záujem o rozhovory, ktoré prebiehajú medzi jednotlivými cirkvami navzájom a aj so štátom o spôsobe financovania cirkvi. Brat biskup vysvetlil, ako došlo k rozhodnutiu vykonať súpis cirkevného majetku. Zaznela aj otázka, ako si predstavuje predsedníctvo prácu dozorcov a kurátorov v cirkevných zboroch. Hovorilo sa aj o výsledkoch sčítania ľudu v roku 2011, či mediálnej prezentácii cirkvi – zriaďovaní webových stránok, internetovej televízii.

Stretnutie bolo prvým v takomto zložení a veríme, že splnilo cieľ a účel aj vyvolalo chuť po vzdelávaní a vzájomnom povzbudzovaní sa vo viere, utužovaní vzájomných vzťahov medzi cirkevnými zbormi v senioráte, ale posilňovanie vedomia spolupatričnosti v celej cirkvi. Katarína Hudáková, seniorka LOS ECAV

http://ecavlos.hostujem.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok