ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Zamyslenie: 13.4.2013
15.4.2013 - www.evanjelik.sk

“A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. (10) Ona šla a zvestovala tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. (11) Títo však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili.

(12) Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. (13) Aj títo šli oznámiť to ostatným, ale ani im neuverili. (14) Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neverili tým, čo Ho videli vzkrieseného. (15) Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.” Amen

Milí bratia a sestry v Pánovi!

Kristus je vzkriesený! Pozdravujem vás aj dnes slovami starého kresťanského veľkonočného pozdravu. Pozdraviť je slušnosť - odpovedať na pozdrav: povinnosť. Aká je odpoveď ľudí okolo nás na tento pozdrav a posolstvo, ktoré bude prioritne znieť aj v nasledujúcom veľkonočnom období?

Kresťanská odpoveď znie: určite je vzkriesený! Ale existuje aj pochybovačná odpoveď: Určite je vzkriesený?Nechýba ani odpoveď nevery: No, určite... Aká je tá naša odpoveď?

Viac: http://evanjelik.sk/node/8282

www.evanjelik.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok