ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Pozvanie na Misijné dni VD ECAV 2013
20.5.2013 - www.vychodnydistrikt.sk

Témou tohtoročných Misijných dní je krátka otázka "Qou vadis"? (Kam kráčaš). Dve slová, ktoré chcú vstúpiť do myšlienkového sveta a vzbudiť v ňom otázky spojené so smerovaním života. Dve slová, za ktorými sa skrýva tajomstvo života človeka, ale aj hľadanie jeho zmyslu. Otázka, ktorú nám kladie Ten, ktorý nás do života povolal a pred ktorým sa zodpovedáme za životné kroky. Otázka, ktorá v živote učeníka Petra nepriamo zaznela niekoľkrát a priviedla ho na cestu hľadania odpovedí. Kde sa táto cesta začala, to odkryje téma úvodného večera - Povolaný na cestu.

Mať upriamené oči viery na Boha aj v rozličných búrkach života je nesmierne dôležitá vec. Nestratiť kontakt, ale nájsť odvahu vystúpiť z lode a kráčať po vlnách pochybností a nepokoja. Na vlne pochybností je dôležité vidieť Boha nie ako prízrak, ale ako reálne vystretú ruku pomoci. (téma piatkového dopoludnia).

Z vyhratých bojov nad pochybnosťou sa rodí živá viera, v podobe vyznania, ktoré v živote všetko mení. Viera, ktorá mení smer i pochopenie života. Viera, ktorá kráča cestou v pokore srdca k dokonalej obeti lásky.  (téma piatkového večera).

Na ceste viery je dôležité spoločenstvo, v ktorom smieme zažiť dotyky Božieho slova, ale aj zázrak premeny. Skutočnosť, ktorá je vystihnutá slovami : "Pane dobré je nám tu". A predsa na tomto vrchole premeny sa cesta nasledovania nekončí, práve naopak, tu sa začína. Vedieť zísť nadol, k ľuďom k ich životným problémom a starostiam, byť im na pomoci, to je správne pochopenie Kristovej lásky. Nesprivatizovať si vieru len pre spoločenstvo, v ktorom je nám dobre, ale učiť sa vykročiť na cestu za človekom.   (téma sobotného dopoludnia)

Na cestách bývajú aj zlomy, ktoré spôsobujú rôzne otrasy. Stavy, kedy človek spoznáva svoje odhodlania, vyznania v pravom svetle. Zrada ako zlom na ceste býva dôkazom nestálosti, ktorá v živote láme vzácne putá. Peter mal s tým vlastnú skúsenosť, ktorá ho napokon priviedla na cestu pokánia. (téma sobotného večera).

Skutočnosť, že Boh nám v živote dáva novú šancu je pevným základom k prijatiu nového poslania v službe. Peter po veľkonočných udalostiach prijíma od vzkrieseného Pána nové prijatie a zároveň aj nové poslanie. Lebo iba s novým poslaním sa rodí aj nový smer životnej cesty.  (Nedeľné Služby Božie).

Viac: http://www.vychodnydistrikt.sk

obr

www.vychodnydistrikt.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok