ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Medzinárodná konferencia o židovsko-kresťanských vzťahoch v Bratislave
1.6.2013 - www.ecav.sk

Jednou zo stálych regionálnych pracovných skupín Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) je európska komisia „Cirkev a židovstvo“ (Lutherische Europäische Komission Kirche und Judentum – LEKKJ). V komisii sú zastúpené európske členské cirkvi SLZ vrátane ECAV na Slovensku. Tohtoročná výročná konferencia sa konala v dňoch 23. – 27. 5. v Bratislave.

Konferencia bola slávnostne otvorená dňa 23. mája 2013 v priestoroch SÚZA na Drotárskej ulici recepciou, ktorú slávnostným príhovorom otvoril generálny biskup ECAV Miloš Klátik. V mene predstaviteľov židovských obcí na Slovensku pozdravili účastníkov predseda Ústredia židovských náboženských obcí Igor Rintel a čestný predseda prof. Pavol Traubner. Pozdravný príhovor predniesol aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Axel Hartmann. V mene Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave pozdravil prítomných jej dekan Ľubomír Batka.

Predseda LEKKJ Wolfgang Raupach-Rudnick vo svojom príhovore vyjadril radosť nad tým, že sa konferencia môže konať na Slovensku. Potom odovzdal vyznamenania LEKKJ dvom dlhoročným členom, ktorí v tomto roku končia svoju činnosť v tejto komisii: Olavovi Myklebustovi z Nórska a profesorovi Jurajovi Bándymu, ktorý zastupoval našu cirkev. Novým zástupcom našej cirkvi v LEKKJ bude Dávid Benka, prodekan EBF UK.

Témou tohoročnej konferencie bola dobročinnosť. Podnet na a diskusiu o tejto otázke dal hlavný referát profesora Klausa Müllera z Heidelbergu o teologických východiskách dobročinnosti v židovstve a kresťanstve, o ich rozdielnosti a spoločných bodoch.

Na konferencii zazneli aj referáty reprezentantov zúčastnených cirkví o ich aktivitách v oblasti židovsko-kresťanskej spolupráce.

V rámci konferencie sa jej účastníci zúčastnili na synagogálnych bohoslužbách na Heydukovej ulici, na evanjelických službách Božích vo Veľkom chráme na Panenskej ulici a navštívili aj židovské pamiatky Bratislavy a západného Slovenska. Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK


www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok