ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Oznam o konaní Synody ECAV 2013
12.6.2013 - www.ecav.sk

Tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku sa bude konať v dňoch 28. – 29. júna 2013 (piatok, sobota) v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Myjave, Ul. SNP 413/8.

Synoda sa začne slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. chráme Božom v Myjave v piatok 28. 6. o 9.30 hod. Kázať bude superintendent Evanjelickej cirkvi a. v. v ČR Marián Čop.

Tohtoročná synoda sa bude konať v Myjave pri príležitosti 350. výročia narodenia Daniela Krmana ml., evanjelického farára v Myjave (1690 – 1699), superintendenta Predunajskej superintendencie, hlavnej postavy Ružomberskej synody v roku 1707, martýra viery. Prezentácia o živote a diele Daniela Krmana ml. si môžete pozrieť v piatok 28. 6. o 19.15 hod. v Ev. a. v. kostole v Myjave.

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok