ECAV Ružomberok
Kronika roku 2013
Úvod
História
Kázne v r. 2013
Kázne v r. 2012
Kázne v r. 2011
Kázne v r. 2010
Kázne v r. 2009
Kázne v r. 2008
Kázne v r. 2007
Kázne v r. 2006
Kázne v r. 2005
Kronika 2013
Kronika 2012
Kronika 2011
Kronika 2010
Kronika 2009
Kronika 2008
CD spevokolu
Zborový občasník
Cirkev a ekuména
Kresťanský život
Modlitby
Konfirmácia
Recenzie
Stručne
Vierouč. minimum
Oznamy
Knižnica
Odkazy na weby
English
Deutsch

Evanjelický augsburského vyznania farský úrad v Ružomberku

A. Bernoláka 11
Ružomberok
PSČ: 034 01

044/432 21 98
ruzomberok@ecav.sk


Cyrilo-metodská akadémia v Nitre 23. 6.
17.6.2013 - www.ecav.sk

Nitrianski evanjelici si pripomenú 1150. výročie príchodu byzantskej misie vedenej Cyrilom a Metodom slávnostnou cyrilo-metodskou akadémiou „Upevni svojou rečou moje kroky" v nedeľu 23. júna 2013 o 17.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Nitre.

Odborné prednášky budú mať jazykovedec prof.Dr. Ján Doruľa, DrSc., na tému „Cirkevná slovančina a bibličtina ako liturgické jazyky“ a archeológ PhDr. Peter Bednár, CSc., na tému „Počiatky kresťanstva na Slovensku z pohľadu archeológie“.

Duchovným slovom poslúži senior Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mgr. Ján Jančo. Spievať bude Nitriansky evanjelický spevokol a organ rozozvučí koncertná umelkyňa Mgr.art. Mária Plšeková, PhD.

Viac: http://www.ecav.sk/files/user/cam_nitra_2013.pdf

www.ecav.sk
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - Ružomberok